OBS! Svensk text under bilden. NOTE! Click here for English translation

Strategiskt placerad vid havet på ön Arholma och dess norra spets ligger "Batteri Arholma".

 

Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och stod klart 1968 och är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm Bofors kustartilleripjäs samt  luftvärnskanoner som skulle skydda anläggningen mot fientligt flyganfall.

Den kraftfulla kanonen med 20 km räckvidd, blickar ut över Ålands hav och i berget under gömmer sig en stor anläggning i fyra våningar som skulle stå emot alla konventionella vapen samt även kemiska och biologiska stridsmedel.

I berget finns logement för ca. 110 individer samtidigt plus stridslednings-central, kök, sjukhus, komplett reservkraftsanläggning, etc.

 

Anläggningen var Topp-Hemlig och mobiliserade totalt 340 man där både svenska officerare och värnpliktiga hade till uppgiften att hejda en eventuell sovjetisk landstigningsflotta och därmed skydda Sverige mot en fientlig invasion.

 

Anläggningen kunde hermetiskt förslutas och hade bränsle, ammunition och förnödenheter för över en månads drift utan kontakt med omvärlden.

 

I berget runt anläggningen fanns både skyttevärn och skyddsrum för att även hantera direkta anfall mot anläggningen.

Av de 340 som var mobiliserade på anläggningen fanns även ca. 120 marktrupper som sov i tält som hade som huvudansvar att försvara anläggningen mot fientliga anfall.

På den intilliggande ön Ovanskär, öster om Arholma låg Arholma Batteriets samverkande systerkanon, också en 10.5 cm Bofors kustartilleripjäs och hela anläggningens huvudsakliga eldledningsradar. På Ovanskär tjänstgjorde totalt ca. 110 man.

 

Anläggningen var i bruk fram till 1992 då det sista skottet avlossades från dess kanon. Anläggningen låg sedan i malpåse och riskerade att rivas om inte en intressegrupp bildats som fick anläggningen klassad som byggnadsminne 2007.

 

År 2008 öppnade hela anläggningen för allmänheten.

Idag är anläggningen på Ovanskär nedplockad men Batteriet på Arholma erbjuder guidade visningar varje sommar.

Det är väl värt ett besök.

 

Klicka på denna länk för mer information och öppettider

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren