Här har vi samlat några av de många fascinerande och spännande verkliga historier om spioneri . Tanken är att om vi lyckas bygga museet, kommer vi också försöka återskapa dessa olika historier, antingen som rena illustrerade berättelser eller om möjligt som miljöer med rekvisita.

Vad vi tar upp här kommer bara vara ett axplock av de många fler historier vi känner till och kan berätta om men vi måste ju spara något till det verkliga museet också.

Klicka på den blå texten och ni hamnar på respektive historias sida...

 

 

ÄLDRE BERÄTTELSER (fram till 1990):

Den Amerikanska Sigillbuggen

Sträcker sig från 1919 fram till 1960

Historien om hur Sovjetunionen och Stalin lurade amerikanerna att placera en mikrofon i den amerikanska ambassadörens arbetsrum, som börjar redan 1919 och inte får sin avslutning för än i FN 1960.

 

 

NYARE BERÄTTELSER (från och med 1990):

Den Falska Stenen i Moskva

Sträcker sig från 2005 till 2006

Historien om hur man ibland kan vara alltför smart för att lyckas och hur allt i grund och botten börjar och slutar med människan...

 

Cats Falck och Lena Gräns

Deras mystiska försvinnande den 18 november 1984 och sedermera återfinnande den 29 maj 1985 och vad eller vem som orsakade deras död...

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren