Boken DC-3:an tillkom efter att man hittat vraket av det nedskjutna signalspaningsplanet, typ C-47/DC-3 på Östersjöns botten.

Christer Lokind berättar detaljerat via ett omfattande material om både de händelser som ledde fram till nedskjutningen samt om efterspelet i Catalina-affären och även det diplomatiska spelet runt affären.

Genom att planet hittades och bärgades 2004 kunde man påbörja arbetet med att skapa sig en ganska utförlig bild av vad som egentligen hände den ödestigna dagen, 13 juni 1952 då det Sovjetiska flygvapnet sköt ned planet över internationellt vatten.

Idag finns planet till beskådan ipå flygvapen-museet i Linköping.

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren