Tore Forsberg arbetade på den svenska säkerhetspolisen i över 30 år och var en av Sveriges främsta spionjägare fram till hans pensionering.

I boken berättar han om ett antal "glömda" spionhistorier från både andra världskriget och kalla krigets dagar. Han berättar också om det företagsspioneri som pågick i Sverige under kalla krigets två sista decennier men även i våra dagar. Han berättar också om turerna kring spionerna Stig Wennerström, Stig Bergling och Marcus Wolf.

Boken berättar också om den gråzon som råder mellan laglig och olaglig verksamhet, om infiltration, värvning och källor som är förutsättningen för att komma åt den eftertraktade informationen.

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren