Boris Grigorijev arbetade som överste inom KGB och hade bl.a. hand om att värva och hjälpa sovjetiska spioner i Sverige.

Boris berättar i "Illegalister" på sitt eget personliga sätt om den illegala sovjetiska spionaget och dess världsomspännande arbete.

En illegalist är en spion som lever med någon annans identitet i ett främmande land. Han (eller hon) har en påhittade levnadshistoria och förser sin egen nation med hemligt och känsligt material.

Med avstamp i enskilda illegalisters  öden ger Boris en inblick i en väl bevarade hemligheter.

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren