Ulf Eneroth berättar i boken "Haveriet" den idag nästan helt okänd historien om en händelse 1960 där 7 civilpersoner brutalt dödades av ett förarlöst, störtande J-32 Lansen-plan i en otäck flygolycka i Vikbo utanför Köping.

Vi får också lära känna en period i Sveriges historia där människors liv hade ett lågt värde och prioriteringen låg vid ett ha så många plan i luften, oavsett kostnaden.

Ett Sverige där endast USA och Ryssland hade ett större flygvapen, där J-29 "Flygande Tunnan" och J-32 "Lansen" hade flera kända tekniska brister som gjorde dem till flygande dödsfällor och en dödsolycka inträffade var 10e dag, Flygkrascher var under 15 månader så vanliga att de knappt blev rubriker utom de med dödlig utgång.

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren