Jan Bergmans bok "Sekreterarklubben" historien om "Svalorna", de kvinnor som arbetade för den militära svenska underrättelsetjänsten, kallad C-byrån.

De arbetade som kurirer, infiltratörer, informatörer och "eskortflickor". Dessa kvinnor hade den lägsta ställningen men tog de största riskerna. De utsattes regelbundet för sexuella trakasserier av sina överordnade.

Genom författarens unika inblick där hans mor var en av dem, berättar han om en unik tidsperiod och en till största delen okänd historia om de kvinnor som offrade nästan allt under andra världskriget för att förse vår underrättelsetjänst med information.

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren