Valkyria (2008)

"Valkyrie"

 

Filmen bygger på den sanna historien om planerna på att mörda Adolf Hitler i operation "Valkyrie"

 

Tyskland 1944, flera höga officerare i den Tyska krigsmakten ser vartåt det barkar och inser att det enda som kan rädda Tyskland undan att bli krossat, är att störta den Tyska ledningen med Hitler i spetsen.

 

Man börjar planera för ett attentat och döper operationen till Valkyria efter Wagners opera. Överte  Claus von Stauffenberg (spelad av Tom Cruse), en officer som var övertygad om att man måste rdda Tyskland från Hitler, rekryteras att planera operationen.

För att lyckas, vidtar han interna akutåtgärder för att överta kontrollen av Berlin efter mordet på Fürhern.

 

Men då planen sätts i verket, blir en kombination av otur och mänskliga misstag det som fortsätter tragedin i Europa i ytterligare ett år.

 

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren