Uppdraget (2003)

"The Recruit"

 

 

I en tid då landets första försvarslinje, intelligens, är viktigare än någonsin, den här historien öppnar CIA:s stängda dörrar och ger en inblick i byrån: hur praktikanter rekryteras, hur de är förberedda för spioneriets regler och lär sig att överleva det livsfarliga livet ute på fältet.

 

James Clayton (spelad av Collin Farrell) kanske inte har attityden hos en typisk rekryt, men han är en av de smartaste seniorer i landet som tagit examen - och han är bara den person som Walter Burke (spelad av Al Pacino) vill ha i byrån.

 

James ser CIA:s uppdrag som ett spännande alternativ till ett vanligt liv, men innan han blir en Operativ Officer, måste James överleva byråns hemliga övningsfält, där de gröna rekryterna omformas till riktiga veteraner.

 

Under tiden som Burke lär honom spelreglerna och tricken, stiger James snabbt i graderna och faller för Layla (spelad av Bridget Moynahan), en av hans rekrytkollegor.

Men när James börjar ifrågasätta sin roll och hans katt-och-råtta relation med sin mentor, preparerar Burke honom för ett speciellt uppdrag...

 

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren