Här är en samling med böcker som vi tycker är bra fakta- och/eller populärvetenskapliga böcker samt en och annan bra roman, som handlar om spioneri/kontraspionage.

Du kan klicka på titeln så får du en bild på bokens omslag samt en kort beskrivning om handlingen.

 

Spioneriets äldre historia:

Från Sun Tzu till Richelieu

Spioneriet är som sagt en gammal konst och ett yrke med anor. Här ger vi en kort beskrivning av spioneriets historia.

 

 

Spioner i krig:

Spioneri under krig - skillnaden mellan liv och död

Under de båda världskrigen var spionerna betydligt mera utbrett. Här har vi några spännande öden med både franska motståndsrörelsen, Pearl Harbor spioner från både Tyskland, Japan och England med mera

 

 

Sabotage och lönnmord:

Från förstörelse av egendom till "våta jobb"

Spioneri kan vara lika "ofarligt" som att sitta framför sin dator och surfa men kan vara lika farligt som "James Bond" fast i verkligheten.

 

 

Industrispionage:

Spioneriets kommersiella sida

Allt spioneri handlar inte om att förråda ett land. Faktum är att det mesta spioneriet har ett kommersiellt värde.

 

 

Spioneri på Allmännheten:

Allmänt spioneri i samhällets tjänst

Dagens samhälle har inte bara gjort det möjligt att spionera på oss alla, i vissa fall är det även nödvändigt men vart går gränsen mellan vår rätt till privatliv och samhällets rätt att skydda sig mot terrorism?

 

 

Underrättelsetjänster:

CIA, NSA, MI5, MI6, KGB, SVR, FSB, DSDG, SÄPO, FRA, KSI, MOSSAD, etc

Här ska vi försöka ge en kortare beskrivning av olika spionorganisationer.

 

 

Metoder och rekrytering:

Från politisk och religiös övertygelse till nyttiga idioter med mera

En spionorganisation kräver medlemmar, fotfolk, de som gör jobbet, både på fältet men även inom analys. Vi tittar på några olika metoder och former av rekrytering.

 

 

Kontraspionage:

Att fånga en spion

Man har sina misstankar men i en rättsstat måste dessa kunna omvandlas till bevis som håller i en rättegång. Hur fångar man en spion?

 

 

Utrustning:

Från gamla tiders trådbandspelare till risgrynsstora kameror

Här ger vi en inblick i utrustningen som kan stå till buds för en spion.

 

 

Koder, kryptering och chiffer:

Hur man gör informationen oläslig för sin fiende

Att gör informationen som man ska överlämna oläslig för fienden är en komplicerad konst. En kort beskrivning av koder, kryptering och chiffer.

 

 

Vem blir spion och varför?:

Varför vissa blir spioner och andra inte...

En filosofisk beskrivning med nedslag i verkligenheten till mekanismerna som får en att förråda sitt land.

 

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren