KONTRASPIONAGE

Att fånga en Spion

Spy vs Spy - MAD Magazine

 

Alexander den Store  (365 ~ 323 före Kristus)

FÖRORD

Som redan nämndes på vår välkomstsida är spioneri en mycket gammal konst. Som sagt, redan Moseboken beskriver hur Moses ger 12 hövdingar ett spionuppdrag men faktum är att spionyrket har betydligt äldre rötter än så.

Sun Tzu

De tidigaste beläggen finns redan i den kinesiske diplomaten och militärstrategen Sun Tzu’s skrifter. Där beskriver han med värme, och även lovordar, nyttan med spioner. I hans skrifter från mellan 500 och 400 f.kr. finns inte bara hans insikt om att ”en arme utan spioner är som en man utan ögon och öron”, utan också olika metoder och hur man t.ex. kan rekrytera spioner från fienden genom t.ex. utpressning och hot om våld.

Julius Caesar  (100 ~ 44 före Kristus)

Men faktum är att även Alexander den Store (365 ~ 323 f.kr) Julies Caesar (100 ~ 44 f.kr) använde sig av spioner och olika spionagemetoder för att erövra landområden från fienden. Detta var ett mycket effektivt sätt att utöka sina riken.

Djingis Kahn  (1162 ~ 1227 efter Kristus)

Även Djingis Kahn (1162 ~ 1227 e.kr.) använde sig av spioner i sina erövranden men då han insåg att hans folks asiatiska anletsdrag, lätt skulle kunna avslöja sina spioner, lät han värva missnöjda ur lokalbefolkningen som skulle spionera åt honom på arméerna i området.

Men Julius Caesar var också unik och var en av de första att använda en kryptering för att förhindra att hans motståndare kunde få tag på hans instruktioner till sina generaler. Han utvecklade, en för idag synnerligen enkelt, men för den tiden säkert svårknäckt krypto. Han tog fram ett sk. substitutions krypto, alltså att man låter en bokstav eller tecken, motsvaras av ett annat.

Hans ”krypto” går idag under benämningen ”Caesars alfabet” och går helt enkelt ut på att man byter ut rätt bokstav mot den som befinner sig tre steg framåt i alfabetet.

Kardinal Richelieu  (1585 ~ 1642)

Bildkällor:

MAD Magazine: Spy  vs. Spy

Global Grey: Sun Tzu (www.globalgrey.co.uk)

OUPBlog: Alexander den Store (blog.oup.com)

COPS: Julius Caesar (cops.usdoj.gov)

Gloster: Kardinal Richelieu (www.gloster.com)

Klimatupplysningar: Djingis Kahn (www.klimatupplysningar.se)

 

Faktakällor:

Wikipedia

Kingfisher Knowledge - Spies

 

Men som på alla ställen där det förekommer krig och maktkamper så fanns även ett omfattande spioneri i Europa under 1400 ~ 1600-talet när de olika Europeiska länderna kämpade om sina länders gränser. På den tiden var det mest ambassadörer som hade uppdragen att samla information men den franske kardinalen Richelieu (1585 ~ 1642) som var den katolska kyrkans mäktigaste ledare på den tiden, satte 1620 samman ett stort spionnätverk, döpt till ”Cabinet Noir” eller ”mörka gruppen” som hade till uppgift analysera information och rapporter som hans spioner samlat på sig, antingen genom egna iakttagelser eller som de tagit från fienden.

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren