Den Falska Stenen i Moskva  -

2005 - 2006

 

 

Förord:

En av mina favorithistorier är den om det amerikanska sigillet. Som i så många andra fall, finns det många versioner av samma berättelse. På Internet brukar flera ”experter” skriva om olika historier med en varierande grad av kunskap. Detta är givetvis också sant i detta fall. Få andra historiska händelser har stimulerat min research-lust som denna, mycket beroende på de uppenbara fel som finns i vissa versioner av historien.

Vissa delar i min version, har jag varit tvungen att skapa genom slutsatser. Om min tolkning av olika historiska sammanhang är felaktiga, får jag be om ursäkt men för den övervägande delen av historien finns det flera oberoende källor som bekräftar varandra. Som faktakällor har jag använt dokument från kongressförhör, dagböcker, både officiella såväl som inofficiella källor, FN protokoll och en dell andra källor som vill förbli annonyma. Allt för att försöka ge en helhetsbild av denna spännande historia.

 

RTR

På bl.a NSA spionmuseum i USA benämns att historien skulle börja den 4 augusti 1945. Dock har jag funnit genom min undersökning att detta inge verkar stämma då de det datumet inte finns angivet i ambassadens logg att de skulle fått något föremål.

Vad som däremot är känt är att den dåvarande amerikanske ambassadören i Sovjetunionen sedan två år, William Averell Harriman, återupptog en gammal tradition som legat vilande under kriget, nämligen att den 4 juli (amerikanska självständighetsdagen) anordna ett "öppet hus" och låta in Moskvabor besöka ambassaden.

Det var en gammal tradition som alltså återupptogs denna högsommardag i Moskva för ganska precis 80 år sedan. Det är därför inte en alltför djärv tanke att amerikanerna fick ”presenten” just denna dag.

Varför tror jag det?

Jo Harriman var en rutinerad diplomat. President Roosevelt hade utsett honom till ambassadör i Sovjetunionen den 7 oktober 1943 men han hade redan mellan 1941 till 1943 fungerat som USA:s speciella sändebud i Europa och där främst i Storbritannien.

Att därför tro att Harriman inte skulle anat ugglor i mossen om folk helt apropå skulle komma i augusti och överlämna sin ”gåva” tycker jag känns mindre sannolikt.

Om däremot en grupp pojkpionjärer kommer tillsammans med flera andra ryssar den 4 juli och överlämnar ett vackert snidat träsnitt, föreställande det amerikanska stadsvapnet, örnen, och dessutom presenterar det som vänskapsgåva för den amerikanska hjälpen under kriget, så är det troligt att det skulle fungera betydligt bättre.

 

En ytterligare anledning var att britterna, som hade åtskillig personlig erfarenhet av ryssarna, och därför flera gånger varnat amerikanerna för att Sovjetunionen skulle försöka placera ut mikrofoner en var de kom åt.

Därför skulle alla besökare på ambassaden hållas under strikt men diskret uppsikt.

 

Det mottagna snideriet var ca. 50 cm i diameter och föreställde som sagt USA’s ”stadsvapen”, den amerikanska örnen, se bilden överst på sidan.

På britternas inrådan vidtogs en mycket noggrann kontroll av alla mottagna gåvor. Det mesta var dock mat i olika former men det andra kontrollerades så noggrant som den tillgängliga apparaturen tillät.

På morgonen den 6 augusti 1945, släppte amerikanerna den första atombomben över Hiroshima i Japan. Sovjetiska UD bad då oväntat ambassadören om att få komma upp på ambassaden för att diskutera denna nya vändning i kriget. Sigillet, som fortfarande låg nedpackat, fick snabbt komma på plats. Det skulle annars se konstigt ut om det ännu inte hängde på någon vägg i ambassaden. Avarell Harriman erfarenhet sade honom också att det skulle se lika märkligt ut om sigillet fanns någon annanstans än i hans tjänsterum. Eftersom teknikerna inte funnit något märkligt med sigillet, monterades det upp på väggen bakom ambassadörens skrivbord.

När den sovjetiske UD tjänstemannen, kom upp på ambassaden, konstaterade han nöjt att sigillet hängde i direkt blickfång för besökare, rakt ovanför Harrimans skrivbord. Tjänstemannen uttryckte också sin oro över USA nya vapen och önskade garantier för att inte själv bli angripna och gav garantier att Sovjetunionen skulle leva upp till överenskommelsen som träffades på Jalta, Ukraina, i februari 1945. Roosevelt, Churchill och Stalin hade då diskuterat efterkrigseuropa och Stalin hade förbundit sig att förklara krig mot Japan inom sex månader. Efter detta samtal, förklarade även sovjetunionen krig mot Japan, den 8 augusti 1945 och gick samma dag in i Manchuriet, Kina.

Tiden gick och sigillet föll i glömska.

 

Efter krigsslutet i september 1945, började huggsexan om Europa. Den goda stämningen som rått på Jalta var som bortblåst. Sovjetunionen annekterade i princip området fram till Berlin. Detta gjorde att USA mer eller mindre officiellt förklarade att Sovjetunionen var "en ondskans högborg och den sovjetiska björnen måste hållas instängd".

Nu utbröt ett nytt slags krig, det kalla kriget. Ett uttryck som för övrigt myntades av Bernard Baruch, president Henry S. Trumans rådgivare och journalisten Walter Lippmann, ett krig som först avslutades i december 1989 i och med att Mikhail Gorbachev och George H. W. Bush förklarade det officiellt över.

 

Sigillet förblev upphängt på väggen och ytterligare två ambassadörer hann passera innan sommaren 1952 då George F. Kennan var USA’s man i Moskva.

Det kalla kriget hade nått Alaskas temperatur så när en brittisk radiooperatör påstod att han hade hört delar av en konversation i ambassadörens tjänsterum på en oanvänd radiofrekvens vilket fick USA säkerhetstjänst att reagera direkt.

Ambassadörens tjänsterum undersöktes nu från golv till tak tills misstankarna återigen riktades mot sigillet. Det undersöktes nu än mer noggrant och med förbättrad teknik. Slutresultatet förblev dock det samma som tidigare, ingenting anmärkningsvärt.

Till ambassadens sjukavdelning hade man införskaffat en röntgenutrustning.

Därför bestämdes att alla misstänkta föremål, inklusive sigillet skulle kontrolleras med röntgen.

 

 

 

Spying? A TV grab from Russian television's RTR channel, broadcast on January 22, 2006. It is alleged to show a British spy picking up a transmitter disguised as a rock in a Moscow park

RTR

The "spy rock" scandal severely strained British-Russian relations (BBC)

 

Suspicious: Russian TV claimed this image shows a member of the British embassy's staff touching the fake rock spy device with his foot (RTR)

Tillbaka till filmförslag

An image broadcast by the Russian state-run Rossiya television in January 2006 shows an x-ray image of the rock, with transmitter. Photograph: AFP/Getty Images (RTR)

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren