Spioneri på Allmänheten:

Allmänt spioneri i samhällets tjänst

Bulgariska politikern Ahmed Dogan tittat förskräckt på när Enimehmedov riktar en pistol mot hans huvud i ett attentatsförsök den 21 januari 2013

2. MORDET PÅ ABRAHAM LINCOLN

Sydstatsspionen John Wilkes Booth mördar president Abraham Lincoln den 14 april 1865 på Ford's Teatern i Washington

Storebror ser dig.

Publika övervakningskameror används överallt i dagens samhälle. I Storbritannien finns idag över 4 miljoner övervakningskameror och i London i England finns det en övervakningskamera i stort sett varje... meter.

Dessa används inte bara till att försöka undvika och/eller klara upp brott utan också till att övervaka sina medborgare.

 

1. FÖRORD

Spioneri handlar inte bara om att spionera på andra nationer, företag eller militära installationer utan handlar också om att spionera på det egna landets medborgare

 

SABOTAGE

Det finns många olika anledningar till varför en underrättelseorganisation tar till sabotage.

Vanligaste är att man vill skapa förvirring, oro, rädslor eller helt enkelt förstörelse hos sin fiende.

Detta kan ske genom att skada / förstöra informationsinfrastruktur typ Radio-/TV-stationer, och sändare, kommunikationsmaster, radiolänkstationer, telefonsystem med mera.

I krig kan även mål som vägar, broar, sjukhus, vatten-/elförsörjning och kraftverk, etc tillkomma.

Sabotage kan även ske mot olika sorters strategiskt viktiga industrier, exempelvis  raffinaderier, vapenindustri, osv.

Givetvis ingår även ekonomiskt sabotage vilket  t.ex. kan skapa oro inom landets ekonomiska institutioner, ingjuta misstro mot landets banker  eller handikappa ett land eller företags förmåga till handel.

LÖNNMORD

Den yttersta extremen är lönnmord, något som amerikanska CIA ofta kallat för "våta jobb".

Här handlar det uteslutande om att permanent tysta politiska motståndare, avhoppare och dissidenter genom att man dödar sitt mål.

Anledningen till varför en person hamnar i denna situation kan, förutom vad som angavs ovan, även vara t.ex. att en avhoppare misstänks avslöja hemligheter och därmed slå två flugor i en smäll, dels bli av med den som riskerar avslöja sin egen operation och dels sända ut ett meddelande till de sina om vad som händer om de väljer att byta sida.

En annan anledning är att man, precis som i ett sabotage, vill skapa oro inom gruppen som personen tillhör eller om det handlar om t.ex. en statschef att man på ett eller annat sätt vill destabilisera landet för att därigenom försöka tillsätta en "mera lojal" statschef.

 

Här är det också på sin plats att påpeka att lönnmord kan ske på många olika sätt, inte bara genom krypskyttar.

Det finns flera både försök och utförda lönnmord genom t.ex. bombattentat eller brutala frontal-angrepp som på bilden överst på sidan.

Med det kan också handla om lite mera "sofistikerade" metoder som t.ex. giftmord som inte bara utförs av "svarta änkor" utan kan idag ske på många olika mer eller mindre snillrika och sofistikerade sätt

Vi kommer ge några olika exempel ur verkligheten i detta kapitel varav flera har på olika sätt påverkat historien, både direkt och indirekt.

Under OS i Sidney 2000, fanns det förutom 4000  militärer och ASIO personal, även en betydande mängd övervakningskameror.

Samarbeten

I Sverige så har vi både en öppen polis och en säkerhetspolis. Dessutom har vi en militär säkerhetstjänst samt ett antal andra hemliga organisationer. Mer om det i kapitel: "Underrättelsetjänster". I en demokrati som Sverige så undviker man att blanda ihop de olika organisationerna även om de till viss del kan samarbeta. I andra länder finns näst intill vattentäta skott. I USA så har man FBI för intern terror- och organiserad kriminalbekämpning. För utrikesspioneri används i stället CIA. För att övervaka den elektroniska kommunikationen finns NSA, etc.

Dessa kan sedan på olika sätt samarbeta för att övervaka sina medborgare.

Många länder underrättelsetjänster har ett nära samarbete med landets plis. och internationella polisorganisationer som t.ex. Interpol eller Europol.

Dessutom har man i USA även "Secret Service" som är helt fristående och har som enda uppgift att skydda landets högsta ledare (President, Talman plus deras familjer, etc).

Genom olika samarbeten kan sedan polis och UTj förhindra allvarliga brott och terrorism, oavsett om den härstammar nationellt eller internationellt

Elektroniska spår

Förutom övervakningskameror finns även andra elektroniska spår som kan användas för att övervaka medborgare.

Till sitt förfogande att övervaka sina medborgare finns förutom övervakningskameror, också annan elektronisk övervakning som t.ex. internetkom-munikation, men t.ex. i Frankrike, Tyskland och andra Europeiska länder kan man också använda vägtullar.

Vidare kan man använda information från t.ex. kontokort, E-post, online-tjat

 

KÄLLOR:

http://www.history.com/this-day-in-history/archduke-franz-ferdinand-assassinated

Samt Wikkipedia och Google Images

KÄLLOR:

http://www.history.com/topics/abraham-lincoln-assassination

Samt Wikkipedia och Google Images

Samma år gifte Litvinenko sig med sin andra hustru Marina som var en professionell tävlingsdansare och personlig tränare och som han fick sonen Anatoly med.

1997 befordrades Litvinenko till FSB's (Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции) direktorat för analys och bekämpande av kriminella grupper med titeln "Senior Operativ Officer" och "Biträdande Chef" för den sjunde sektionen.

Enligt rykten var denna del av den ryska underrättelsetjänsten lika mycket en del av den organiserade brottsligheten som den skulle bekämpa den.

Men nu börjar saker hända omkring Litvinenko som gör honom tveksam till sitt arbete.

Enligt Litvinenko  beordras han i december 1997 mörda Berezovsky, något som han vägrar.

Han väljer sedan i mars 1998 att informera Berezovsky om det utestående kontraktet på honom.

Enligt Litvinenko änka, Marina, presenterar Berezovsky den 25 juli 1998 Litvinenko för Vladimir Putin. Samma dag har Putin ersatt Nikolay Kovalyov som chef för FSB.

Marina påstår vidare att Litvinenko informerade Putin om den utbredda korruptionen inom FSB men Putin hade valt att ignorera dessa påståenden.

Den 13 november 1998 skriver Berezovsky ett öppet brev till Putin i tidningen "Kommersant" (Affärsmannen) där han anklagar flera högt uppsatta tjänstemän och militärer inom "Direktoratet för analys och nedtryckning av kriminella grupper", både för korruption men också för att ligga bakom ordern att ha honom mördad. Inget händer.

Federala Säkerhetssevicen, FSB (1995 ~ )

(Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции)

 Marina Litvinenko (1962 ~ )

Gift med Alexander 1994 ~ 2006)

Nikolay Kovalyov (1949 ~ )

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren