Välkommen till vår hemsida för Swedish Spy Museum (SSM).

 

Spioneri och spionage är nästan lika gammalt som historien själv.

Redan i bibelns gamla testamente, 4:e Moseboken beskrivs hur Moses beordrar 12  hövdingar  att spana på Kanans land:

"När Mose skickade dem att utforska Kanaan sade han:

Gå genom Negev och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt? Är de få eller många? Är landet de bor i bra eller dåligt? Bor de i läger eller i befästa städer? Är landet bördigt eller kargt? Finns där träd eller inte?

Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet. – Det var vid den tid då de första druvorna mognar".

 

Detta är nog en av de tidigaste belagda skrivna referenser till hur någon får i uppdrag att spana på ett annat lands försvar och resurser men spioneri har funnit betydligt längre.

Man brukar säga att prostitution är världens äldsta yrke och spioneri, det näst äldsta men jag tror nog att det är tvärt om.

 

Orsaken till att man spionerar är ju nästan uteslutande att någon vill veta något som någon annan inte frivilligt vill dela med sig och det gör att man tar till spioneri för att få fram informationen.

 

Idén om ett svenskt spionmuseum har funnits länge i mina tanker, egentligen ända sedan 2005 när jag blev ombedd att bygga Armémuseums spionutställning.

 

Här bredvid finns några exempel på dagens spionutrustning

Men tills vi kan bygga ett fysiskt spionmuseum, kommer vi  ha ett virtuellt museum här.

Om du vill att det ska bli verklighet, kan du stödja vår Indiegogo-kampanj och bli en del i vår framtid.

Klicka länken på vår nyhetssida eller klicka på denna text

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren