BLI MEDLEM I SUHF OCH STÖTTA SVENSK UNDERRÄTTELSEHISTORIK FORSKNING

I MEDLEMSKAPET INGÅR

  • 12 månaders medlemskap (kalenderår om ej annat överenskommes eller erbjudits)
  • Förmånliga priser på utvalda böcker och/eller produkter i vår butik. Olika specialerbjudanden etcetera
  • Företräde och rabatter på upp till 100% på våra aktiviteter och evenemang
  • Erbjudanden och rabatter på olika medlemsresor inom temat
  • Deltagande på vissa av styrelsens styrelsemöten
  • Rösträtt på årsmöten, en röst per medlem
  • Möjligheter att medverka/delta som figurant i olika ”iscensättningar” med anknytning till området, till exempel som statist eller medverkande i våra Teatervandringar
  • Tillgång till vår speciella medlemssida (under uppbyggnad) med unika medlemserbjudanden

SUHF DETALJER
Kostnad för medlemskap är för närvarande 300 kr
Bankkonto: SHB: 6184-10 896 252
Bankgiro: 5046-3124
Epost: medlem@swedishspymuseum.se
SUHF organisationsnummer: 802517-7018