ARKIV

KUST & FORTFÖRSVAR

NUMMERSTATIONEN

    Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm tung kustartilleripjäs.

    Siaröfortet började byggas under första världskriget av Stockholms försvar. Fortet har restaurerats och öppnats för besökare.

    Siaröfortet började byggas under första världskriget, som ett led i ett nytänkande