METODER OCH REKRYTERING

Att arbeta med underrättelseinhämtning kräver inte bara att man själv är ute, ofta är det viktigare med bra "resurser" engelska "Assets" som man skaffar genom bland annat rekrytering på olika sätt

X

TIPSA

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

X

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

X

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

X

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång tillnyheter och planer, före alla andra