Spion och agentbranschen har sitt egna språk och kodord

A

AGENT

En person som är inofficiellt anställd av en underrättelsetjänst, ofta som informationskälla.

AGENT-IN-PLACE

En statsanställd som påverkas att samarbeta med en utländsk regering istället för att hoppa av; arbetar nu för två arbetsgivare istället för en

AGENT OF INFLUENCE

En person som arbetar inom regeringen eller media i ett målland för att påverka både mållandets nationella och internationella politik

APA

Aperiodisk kortvågsmottagare, uppfunnen ca. 1940 av Bengt Arvidsson, var en bredbandig kortvågsmottagare. Användes av RKA under VK2 för att upptäcka spionsändare. Se Spionhistoria - Utrustning

ASSET

En hemlig källa eller metod, vanligtvis en agent. Se RESURS och KVALIFICERAD RESURS

AVHOPPARE

En person som förkastar sitt eget land, "hoppar av", som har värdefull information eller kunskaper som de är villiga att dela med sig i utbyte mot till exempel politisk asyl eller pengar.

B

BAGMAN

En underrättelseofficer, ofta med diplomatisk immunitet, som betalar spioner och ibland också mutar offentliganställda eller myndigheter

BANG AND BURN

Sprängning- och sabotageverksamhet

BIRDWATCHER - FÅGELSKÅDARE

Brittisk underrättelseslang för spion

BLACK PROPAGANDA

En desinformation och/eller kampanj som kan förnekas av (och inte kan spåras till) dess källa

BLIND SPION

"Blind Spion" är en person som medvetet lämnar vilseledande uppgifter och utnyttja sin status av förtroende för att erhålla hemliga uppgifter.

BLOWBACK

Ett bedrägeri som planterats att utföras utomlands av en underrättelsetjänst för att vilseleda ett annat land men som istället återvänt till ursprungsnationen med dåliga konsekvenser

BLOWN

Upptäckten av en agents sanna identitet eller en hemlig aktivitets verkliga syfte

BONA FIDES

Amerikansk term på de handlingar som styrker en agents LEGEND

BLACK BAG JOB

Att på ett hemligt eller fördolt sätt, bereda sig tillträde till ett hem eller kontor för att kopiera material

BLACK OPERATIONS

Hemliga operationer som inte ska kunna kopplas till det land eller organisation som utfört dem, förkortas oftast till "BLACK OPS"

BREVLÅDA

En adress där vanlig, ibland även annan kommunikation, tas emot och hålls kvar för senare upphämtning alternativt vidarebefordras till personal inom underrättelsetjänsten som själv inte finns på plats

BRIDGE AGENT

En person som fungerar som kurir från en underrättelseofficer eller handläggare till en agent/spion i ett område där man officiellt inte befinner sig, t.ex. saknar diplomatisk representation

BURNED

När en underrättelseofficer, handläggare eller agent har avslöjats eller blivit komprometterad, alternativt riskarar att avslöjas

X

TIPSA

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

X

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

X

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

X

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra