Spion och agentbranschen har sitt egna språk och kodord

I

IB

En hemlig underrättelseorganisation under Försvarsstaben mellan1965-1973. Bildad genom sammanslagning av T-kontoret och säkerhetstjänsten för inrikesfrågor Grupp B. Se Spionhistoria - Underrättelse...

IDEALIST

En spion eller agent som arbetar för en fientlig underrättelseorganisation av rent politiska ideal. En "Idealist" har oftast erbjudit sig frivilligt. Se Spionhistoria - Vem blir Spion & varför?

IDEALIST (U2)

Kodnamnet för det amerikanska spionplanet, U2

ILLEGALIST

En sovjetisk underrättelseofficer som under falsk identitet som utlänning, fast inte sovjetisk/rysk, vars uppgift är att rekrytera spioner i värdlandet. Se Spionhistoria - Metoder och Rekrytering

IMINT

Underrättelseinformation som inhämtats genom visuell fotografering, Infraröda sensorer, laser, elektro-optik eller radar som använder sk. syntetisk bländare. Se Spionhistoria - Utrustning

INFORMANT

Person som antingen medvetet eller omedvetet, lämnar information eller underrättelser.

INFORMELL MEDARBETARE - IM

IM eller Informell Medarbetare var namnet på de personer som arbetade åt Östtyska STASI. Termen IM är en förkortning av tyska "Inoffizieller Mitarbeiter". Se Spionhistoria - Underrättelsetjänster

INDUSTRISPIONAGE

Kommersiellt och ekonomiskt spionage. Se mer under Spionhistoria - Industrispionage

INFILTRATION

Placering av en agent i ett målområde, grupp eller organisation. Infiltrationer kan ske öppet men under täckmantel eller fördolt där agenten tas in illegalt. Se Spionhistoria - Metoder och Rekrytering

INFILTRATÖR

Till skillnad från informanten, som är en utomstående person, utan koppling till en underrättelseorganisation, är en infiltratör en person som arbetar under täckmantel för en organisation.

IVY BELLS

Amerikanska marinens operation att placera en avlyssningsutrustning på den sovjetiska kommunikationskabeln i Ochotska havet utanför Sibirien. Se Spionhistoria - Spioneri under kallt krig

J

JACK IN THE BOX

En docka, oftast uppblåsbar, som kan placeras i ett fordon för att förvirra/lura fientliga agenter/kontraspionaget om antalet personer i fordonet

JENNIFER

Kodnamn på den hemliga amerikanska operationen att hämta upp den sovjetiska kärnvapenubåten K-129 från havets botten 1968

JULIA AGENT

Kvinnlig agent som har till uppgift att skapa en vänlig, intim relation, med måltavlan för att få tillgång till underrättelseinformation av värde. Julia-agent ska inte förväxlas med HONUNGSFÄLLA

K

KARLA

Den sovjetiska spionchefen och huvudfiende i flera John Le Carré romaner. STASI's spionchef, Markus Wolf, har påståtts stå modell för karaktären. Används ibland som slang för rysk spionchef

KORP

Svensk slang för underrättelseofficer inom Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten, MUST. Namnet kommer från deras sköld som har en av Odin korpar inom en 6-kantig borg

KVALIFICERAD RESURS

Term för hemlig, ofta civil person eller agent som har tillgång till kvalificerad information / resurser. Personen kan också vara en inofficiell brygga mellan underrättelsetjänsterna.

KONTRASPIONAGE

Den organisation, i Sverige Säkerhetspolisen (SÄPO), som arbetar för att avslöja spioner och spionage inom rikets gränser. Se mer under Spionhistoria - Underrättelsetjänster

X

TIPSA

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

X

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

X

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

X

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra