Spion och agentbranschen har sitt egna språk och kodord

S

SAFE HOUSE

Byggnad som inte väcker uppmärksamhet, som hålls av en underrättelseorganisation för hemliga aktiviteter. Kan handla om allt från planering, hålla förhör till att gömma AVHOPPARE.

SANERA

Metod där man tar bort information från ett material, rapport eller dokument som kan avslöja källan eller operativa underrättelsemetoder

SHEEP DRIPPING

Amerikansk term där man kamouflerat / dolt identiteten på utrustning / personal i hemliga operationer, oftast under ledning av en icke militär sponsor

SHOE - SKO

Amerikansk term för falsk pass, visum eller identitetshandlingar

SIGINT

SIGnal INTelligence - term för all form av signalspaning på elektromagnetiska signaler. Kan delas in i COMINT och ELINT

SKALPJÄGARE

Brittisk slang för en underrättelseofficer vars specialitet är AVHOPPARE och att skilja en genuin avhoppare från falska och/eller planterade sådana, t.ex. genom hot eller gillrade fällor

SKOMAKARE - COBBLER

Rysk term för en person, ofta en RESURS, som tillverkar falska pass, visum, diplom och/eller dokument på plats för att ytterligare förstärka en AGENTS LEGEND

SLEEPER AGENT

En tränad agent som lever ett helt civilt liv fram tills den dag som personen aktiveras och individens uppdrag påbörjas. Aktivering kan ske på flera sätt, . Se Spionhistoria - Metoder

SMERCH

Sovjetisk term, skapad av Josef Stalin av order смерть шпионам vilket betyder "död åt spioner". En kontraspionageorganisation vars uppdrag var att spåra upp och även avrätta spioner inom Sovjetunionen

SMUDGER

Underrättelseslang för fotograf

SPECIELL UPPGIFT

Rysk underrättelseterminologi för lönnmord, kidnappning, mord och sabotageoperationer som utfördes av en speciell grupp inom NKVD

S.P.E.C.T.R.E

Den multinationella kriminella organisation som är James Bond antagonist i flera filmer. Förkortning för SPecial Executor for Counter-Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion

SPELDOSA

En hemlig, krypterad radiosändare för att sända vidare meddelanden

SPION

Personer med tillgång till värdefull information, även kallade AGENT eller RESURS som kan ställa upp som frivilliga eller rekryteras för att spionera. Inte alla som är inblandade i spioneri är spioner

SPOOK

Används som ett substantiv för en person eller som ett adjektiv för att beskriva utrustning, operationer eller byråer som är involverade i underrättelseverksamhet, vanligtvis underrättelseinsamling

SPYMASTER

Ledaren för en underrättelseorganisation och en extra skicklig HANDLEDARE för agenter och spioner

STEGOGRAFI - STEGANOGRAPHY

Teknik att skriva hemliga meddelanden så att bara den avsedda mottagaren känner till att meddelandet alls finns; detta i kontrast med kryptografi, där själva meddelandets existens inte är dold.

STERILISERA

Se SANERA

STÄNG OCH FÖRSEGLA - FLAPS AND SEALS

Det spionhantverk "TRADECRAFT" som går ut på att fördolt öppna och återförsluta kuvert, dokument med sigill samt säkerhetsväskor, utan att mottagaren märker det

SVALA - SWALLOW

Kvinnlig agent som har till uppgift att skapa en intim relation med måltavlan för att få tillgång till underrättelseinformation av värde. En SVALA-agent kan också användas som HONUNGSFÄLLA

SWEEPER

Term för tekniker som söker avlyssningsutrustning och/eller kameror på ett kontor, i ett hus eller i en lägenhet. Ordet kommer från metoden att "svepa" med den tekniska utrustningens antenn

T

TALANG SCOUT - SPOTTER

Person som uppmärksammar en underrättelseofficer på en potentiell agent som eventuellt kan rekryteras. Genom bakgrundskontroller bestäms sedan om måltavlan ska approcheras eller ej.

THROWAWAY

En AGENT som anses vara förbrukningsbar

TIMED DROP

En DÖD BREVLÅDA som hämtas av en mottagare efter en förutbestämd tidperiod

TRADECRAFT

De metoder och tekniker som utvecklats av underrättelseorganisationer för hur de ska kunna utföra sina uppdrag, alltså hantverket att vara SPION

TRAFIKANALYS

Metod för att få underrättelseinformation från mönster och volymer av meddelanden genom kommunikationsavlyssningar

X

TIPSA

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

X

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

X

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

X

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra