Spion och agentbranchen har sitt egna språk och kodord

C

CAMP PEARY

CIA's spionskola nära Williamsburg, Virginia. Officiellt existerar inte denna skola. Den 10,000 hektar stora anläggningen är också känd som "Farmen" tillhör DoD. Eleverna, Karriär studenter

CAMP SWAMPY

CIA:s hemliga inhemska träningsfacilitet. Se Camp Peary

CHOIR

Brittiska säkerhetstjänsten, MI5, operation 1955 då de planterade mikrofoner för att avlyssna sovjetiska konsulatets lokaler i Bayswater, London. Läs mer om operation Choir under spionhistoria

CASE OFFICER

En anställd inom en underrättelseorganisation som är ansvarig för rekrytering och handledning av agenter. Svenskt namn är Handledare

CELL

Den minsta gruppen och mest "förbrukningsbara" gruppen i en spionring eller spionnätverk

CELLER - KÄLLAREN

Det officiella namnet inom ryska underrättelsetjänstens lokaler för avrättning i Lubiyanska-fängelset i Moskva. Se också NKVD

CIA

Central Intelligence Agency, ersatte amerikanska OSS 1946

CULPER RING

En mycket framgångsrik spionoperation som försåg George Washington med underrättelser under amerikanska frihetskriget. Se Culper ring under Spionhistoria - Den äldre spionhistorien

D

DEAD DROP

Förutbestämd plats för att utbyta hemliga meddelanden och/eller pengar på ett fördolt sätt. Se Död brevlåda

DUBOK

Rysk term för död brevlåda

DÖD BREVLÅDA

Förutbestämd plats för att utbyta hemliga meddelanden och/eller pengar på ett fördolt sätt. Möjliggör utbyte utan att spion och handledare träffar varandra. Se Spionhistoria - Metoder...

DENIED AREA

Region eller land som inte enkelt kan medge inhämtning av underrättelser. Kan t.ex. röra sig om länder som inte tillåter t.ex. diplomater för underrättelseinhämtning. I stället används "Illegalister"

DGSS

Direction Générale Services Spéciaux (generalla direktoratet för speciella tjänster). Franska interna säkerhetstjänsten. Läs mer under Underrättelsetjänster (Globen på Spionskrivbordet).

DOKTOR

Ryska underrättelsetjänstens slang för polisen. Om en agent/illigalist grips av polisen har de "blivit sjuka". Om de häktas, ligger de på "sjukhus"

DPSD

Direction de la Protection de la Sécurité de la Défence (direktoratet för skydd av försvarshemligheter). Franska säkerhetstjänsten ansvarig för den interna säkerheten på militära baser/anläggningar

E

EARS ONLY

Material med så hög nivå av hemligstämpel så det inte kan skrivas ner utan endast förmedlas verbalt

ENIGMA

Tyskarnas chiffermaskin under 2 världskriget som sedermera knäcktes av Alen Turings team på Bletchley Park. Läs mer under Spionhistoria - Koder, kryptering & chiffer

EXECUTIVE ACTION/OPERATION

Omskrivning av lönnmord/avrättning, oftast sanktionerad eller i alla fall inte förhindrad av en underrättelseorganisation. Återfanns i en utredning kring CIA från 1975

EXFIL

Förkortning för "Exfiltrate", alltså extraktion av en agent/person ur ett område/land. I Sverige hanteras, planeras och utförs dessa uppdrag av Specialförbandet; Särskilda operationsgruppen - SOG

EYES ONLY

Motsatsen till "Ears only" - endast ögon där alltså det topphemliga materialet endast får läsas, aldrig diskuteras.

X

TIPSA

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

X

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

X

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

X

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra