Spion och agentbranschen har sitt egna språk och kodord

C

CAMP PEARY

CIA's spionskola nära Williamsburg, Virginia. Officiellt existerar inte denna skola. Den 10,000 hektar stora anläggningen är också känd som "Farmen" tillhör DoD. Eleverna, Karriär studenter

CAMP SWAMPY

CIA:s hemliga inhemska träningsfacilitet. Se Camp Peary

CASE OFFICER

En anställd inom en underrättelseorganisation som är ansvarig för rekrytering och handledning av agenter. Svenskt namn är HANDLEDARE

CELL

Den minsta gruppen och mest "förbrukningsbara" gruppen i en spionring eller spionnätverk

CELLER - KÄLLAREN

Det officiella namnet inom ryska underrättelsetjänstens lokaler för avrättning i Lubiyanska-fängelset i Moskva. Se också NKVD

CHICKEN FEED

Äkta, men inte allvarligt skadlig, underrättelser som medvetet tillhandahålls en fientlig underrättelsetjänst genom en agent eller dubbelagent för att fastställa dennes BONA FIDES.

CHOIR

Brittiska säkerhetstjänsten, MI5, operation 1955 då de planterade mikrofoner för att avlyssna sovjetiska konsulatets lokaler i Bayswater, London. Läs mer om operation Choir under spionhistoria

COMINT

COMmunication INTelligence - Term för underrättelseinhämtning via uppsnappad radiokommunikation

COVER - TÄCKMANTEL

En agents påstådda yrke eller syfte, LEGEND; som måste överensstämma med agentens bakgrund och närvaro i målområdet. Dessutom måste det matcha AGENTENS påstådda yrke / kunskaper för att inte avslöjas

CULPER RING

En mycket framgångsrik spionoperation som försåg George Washington med underrättelser under amerikanska frihetskriget. Se Culper ring under Spionhistoria - Den äldre spionhistorien

D

DANGLE - DINGLA

En person från en underrättelsetjänst som närmar sig en fientlig underrättelsetjänst i hopp om att bli rekryterad som DUBBELLAGENT för underrättelseinhämtning och desinformation.

DEAD DROP

Förutbestämd plats för att utbyta hemliga meddelanden och/eller pengar på ett fördolt sätt. Se DÖD BREVLÅDA

DISCARD

En agent som en underrättelseorganisation kan tänka sig bli röjd och gripen, för att därigenom skydda en viktigare AGENT eller RESURS

DRY CLEANING - KEMTVÄTT

Aktiviteter en agent tar för att utröna om personen är förföljd av till exempel KONTRASPIONAGET

DUBOK

Rysk term för död brevlåda

DUBBELAGENT

Agent som oftast har vänts och nu arbetar för två underrättelseorganisationer, t.ex. genom att slippa hamna i fängelse, ska agenten förse sin gamla uppdragsgivare med falsk information från sin nya

DÖD BREVLÅDA

Förutbestämd plats för att utbyta hemliga meddelanden och/eller pengar på ett fördolt sätt. Möjliggör utbyte utan att spion och handledare träffar varandra. Se Spionhistoria - Metoder...

DOKTOR

Ryska underrättelsetjänstens slang för polisen. Om en agent/illigalist grips av polisen har de "blivit sjuka". Om de häktas, ligger de på "sjukhus"

DENIED AREA

Region eller land som inte enkelt kan medge inhämtning av underrättelser. Kan t.ex. röra sig om länder som inte tillåter t.ex. diplomater för underrättelseinhämtning. I stället används "Illegalister"

E

EARS ONLY

Material med så hög nivå av hemligstämpel så det inte kan skrivas ner utan endast förmedlas verbalt

ELINT

ELectronic INTelligence - Term för underrättelseinhämtning av olika elektroniska utrustningar. T.ex. genom att avlyssna fientlig radartrafik för att utröna kapacitet och förmåga.

ENIGMA

Tyskarnas chiffermaskin under 2 världskriget som sedermera knäcktes av Alen Turings team på Bletchley Park. Läs mer under Spionhistoria - Koder, kryptering & chiffer

ESKORT

En OPERATÖR som har fått till uppgift att skydda och eskortera en AVHOPPARE till en säker destination

ESPIONAGE

Bruket att spionera eller använda spioner för att få hemlig eller konfidentiell information om en utländsk regerings eller ett konkurrerande företags planer och aktiviteter.

EXECUTIVE ACTION/OPERATION

Omskrivning av lönnmord/avrättning, oftast sanktionerad eller i alla fall inte förhindrad av en underrättelseorganisation. Återfanns i en utredning kring CIA från 1975

EXFIL

Förkortning för "Exfiltrate", alltså extraktion av en agent/person ur ett område/land. I Sverige hanteras, planeras och utförs dessa uppdrag av Specialförbandet; Särskilda operationsgruppen - SOG

EYES ONLY

Motsatsen till "Ears only" - endast ögon där alltså det topphemliga materialet endast får läsas, aldrig diskuteras.

X

TIPSA

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

X

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

X

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

X

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra