DC-3:an -
Christer Lokind

Boken om det upphittat och bärgade signalspaningsplanet "Hugin" som skjutits ned av det sovjetiska flygvapnet 13 juni 1952. Planet hittades och bärgades från Östersjöns botten i mars 2004

Beskrivning:

Boken DC-3:an tillkom efter att man hittat vraket av det nedskjutna signalspaningsplanet, typ C-47/DC-3 på Östersjöns botten.

Christer Lokind berättar detaljerat via ett omfattande material om både de händelser som ledde fram till nedskjutningen samt om efterspelet i Catalina-affären och även det diplomatiska spelet runt affären.

Genom att planet hittades och bärgades 2004 kunde man påbörja arbetet med att skapa sig en ganska utförlig bild av vad som egentligen hände den ödestigna dagen, 13 juni 1952 då det Sovjetiska flygvapnet sköt ned planet över internationellt vatten.

Idag finns planet till beskådan ipå flygvapen-museet i Linköping i en mycket fin utställning som täcker nästan hela museets källarplan. Faktum är att man byggde om hela museet i samband med att man gjorde utställningen och flygplansvraket placerades på plats, varefter man gjöt bottenvåningens golv. Med andra ord, flygplanet och utställningen kommer sannolikt förbli på plats tillls det att museets eventuellt skulle rivsas. 

TIPSAs

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra