INTE BARA SPIONER -
Birgitta Almgren

Birgitta Almgrens andra bok om STASI infiltration och verksamhet i Sverige under kalla kriget

Bekrivning:

Inte bara spioner handlar om människoöden under kalla kriget. Om hemliga förbindelser och värvning av svenska agenter. Om den hemliga östtyska underrättelsetjänsten Stasis aktiviteter här i landet.

Redan när boken publicerades första gången 2011 väckte den uppmärksamhet. Avslöjandena var så provocerande att Säpo anmälde Birgitta Almgren för brott mot tystnadsplikt, men lyckades inte stoppa boken. Justitiekanslern beslutade att inte väcka åtal. Det fanns inget brott. Istället har boken lästs, diskuterats och tryckts till i omgångar. Därför utkommer den här i en starkt utökad och reviderad upplaga med ytterligare faktauppgifter. Almgren presenterar nu DDR utförligare och vad det stod för, landet som inte längre finns. Däremot finns de till synes outtömliga Stasiarkiven kvar, där Almgren fortsatt gräva fram graverande uppgifter.

Inte bara spioner är politisk historia, en påtaglig påminnelse om att även Sverige utgjorde en bricka i ett större spel.

Birgitta Almgren, författare, professor emerita i tyska med historisk inriktning vid Södertörns högskola. Ingår sedan 1998 i internationella nätverk och forskningsprojekt kring Sveriges relationer till Nazityskland och DDR. I en rad böcker har hon dokumenterat sig som en av de viktigaste forskarna i ämnet. Hon har utgivit flera böcker på Carlsson Bokförlag, nu senast Krossade illusioner - Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933-1945 (2019).

 

TIPSAs

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra