UNDERRÄTTELSETJÄNSTENS VILLKOR -
Michael Fredholm

Svenska underrättelsentjänsten har präglats till stor del av händelserna under andra världskriget. För andra gången under samma århundrade förelåg ett skarpt läge för underrättelsentjänsten. Boken berättar om underrättelsentjänstens villkor från vikingatiden fram till idag

BESKRIVNING

Svensk underrättelsetjänst har en mycket lång historia och finns dokumenterad redan på 1000-talet. Dess verkliga utveckling började dock i och med att Erik XIV tillträdde 1560 och utsåg Jöran Person till Prokurator (riksåklagare) för  "Höga nämnden", embryot till dagens högsta domstol. Jöran Person uppdrag från kunden kan sammanfattas som ansvarig är en inre säkerhetstjänst, ett slags SÄPO i dagens termer med agenter på i princip alla herresäten och adelssäten i det tidiga Sverige.

Boken berättar om hur vår underrättelsetjänst växt fram under århundranden fram till idag inklusive FRA (Försvarets Radio Anstalt) historia där man kan konstatera att vårt svenska kryptogeni, Arne Beurling, knappast skulle platsat idag. Som tur var anställdes han i en tid utan PK-normer vilket var av en oerhörd vikt för hur vi kunde manövrera oss genom andra världskriget

TIPSAs

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra