OM SVENSK UNDERRÄTTELSETJÄNST -
Jan-Olof Grahn

Hur tänker man egentligen inom svensk underrättelsetjänst? Och vad är det man sysslar med inom tjänstens olika delar?

BESKRIVNING

Jan-Olof Grahn går öppet och ingående igenom olika aspekter av den svenska underrättelsetjänstens verksamhet.
Boken utgår från kalla kriget, när uppmärksamheten var riktad mot ett överskuggande hot, Sovjetunionen. Den följer sedan utvecklingen fram till dagens komplexa verklighet med IT-angrepp och internationella terrororganisationer. Boken resonerar även kring framtiden. Varje generation har sina utmaningar.
Ämnet underrättelsetjänst, inte minst när ordet spion kommer på tal, får stor uppmärksamhet i mediernas nyhetsrapportering liksom i filmer och TV-serier och utgör kärnan i en hel genre inom litteraturen. Den här boken vill fylla ut en del av det stora vakuum av okunskap och missförstånd som ryms mellan de korta nyhetsartiklarna och populärkulturens fantasier.
Författaren, Jan-Olof Grahn, har varit chef för FRA:s militärt inriktade verksamhet under senare delen av det kalla kriget och åren därefter.

TIPSAs

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra