OM UNDERRÄTTELSETJÄNSTENS VÄGVAL -
Jan-Olof Grahn

Underrättelsetjänsten väcker stor uppmärksamhet och är ofta omtalad i medierna. Men det viktigaste förblir dolt och känt bara för ett fåtal.

BESKRIVNING

Detta är en handbok i frågor som rör svensk underrättelsetjänst.

Den är relevant för alla som arbetar inom tjänsten eller i dess närhet, men också för en intresserad allmänhet.
De vägval som ligger framför oss har större betydelse för Sveriges säkerhet och framtid än vad många kanske tror. Specialister inom underrättelsetjänsten hanterar allt smalare områden. Det blir svårare att överblicka verksamheten, för att inte tala om att förstå vad som händer i omvärlden och försöka förutse händelseutvecklingen. Hur ska svensk underrättelsetjänst agera i en föränderlig värld?
Jan-Olof Grahn är en nestor inom svensk underrättelsetjänst och har bland annat varit chef för FRA:s militärt inriktade verksamhet.

TIPSAs

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra