SPIONER OCH SPIONER SOM SPIONERAR PÅ SPIONER -
Tore Forsberg

Tore Forsberg arbetade som spionjägare inom det svenska kontraspionaget för SÄPO i över 30 år och berättar om många "glömda" spionhistorier.

BESKRIVNING

Tore Forsberg arbetade på den svenska säkerhetspolisen i över 30 år och var en av Sveriges främsta spionjägare fram till hans pensionering.

I boken berättar han om ett antal "glömda" spionhistorier från både andra världskriget och kalla krigets dagar. Han berättar också om det företagsspioneri som pågick i Sverige under kalla krigets två sista decennier men även i våra dagar. Han berättar också om turerna kring spionerna Stig Wennerström, Stig Bergling och Marcus Wolf.

Boken berättar också om den gråzon som råder mellan laglig och olaglig verksamhet, om infiltration, värvning och källor som är förutsättningen för att komma åt den eftertraktade informationen.

TIPSAs

Tipsa oss om något spionrelaterat, allt frånspännande objekt till var vi kan få tag på historiska föremål med spionanknytning.

LOGGA IN

Under uppbyggnad, kommer senare

ABBONERA

Abonnera på vårt nyhetsbrev

REGISTRERA

Registrera dig för ett framtida medlemskap i Swedish Spy Museums vänner och få tillgång till nyheter och planer, före alla andra